welovethailand Ѻ͡ѡ´µǤسͧ

X-Close

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
แก้ปัญหาเครื่องพริ้นเตอร์ / ERROR CODE CANON MP258
« กระทู้ล่าสุด โดย Admin เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2017, 10:41:55 pm »
ERROR CODE CANON MP258

1. P02  (Carriage  error) : ชุดติดตั้งหัวพิมพ์ หรือ กล่องใส่ตลับหมึก เกิดการติดขัดหรือเกิดความผิดพลาด ซึ่งเกิดจาก  การแปลงสัญญาณ (จานแปรรหัสหรือแปลงสัญญาณ บนจานจะมีหน้าสัมผัสเป็นจุด ๆ เมื่อจุดสัมผัสเลื่อนมาตรงแกนสัมผัสก็จะสร้างสัญญาณบอกไปยังเครื่องพิมพิ์) แต่ถ้าไม่สัมผัสก็จะทำให้ชุดติดตั้งหัวพิมพ์มีปัญหาหรือไม่ทำงาน
แก้ไขโดย :   1.  ตรวจดูว่าไม่มีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่บริเวณที่หัวพิมพ์ทำงาน
2.  ทำความสะอาดสายนำเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film คือ สายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบาง ๆ อาจจะขาดหรือเลอะหมึก
3.  อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้
- ชุดติตตั้งหัวพิมพ์  หรือ กล่องใส่ตลับหมึก (carriage  unit)
- สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film)สายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบาง ๆ
- แผงวงจร (logic board)
2. P03 (Line feed  error) : ความผิดพลาดในการส่งสัญญาณการป้อนบรรทัด  line feed (LF)    เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัด
แก้ไขโดย :  อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้
- สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit disk film)  อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง
- แผงวงจร logic  board
3. P05 (ASF cam sensor error) : sensor การป้อนกระดาษผิดพลาด  ซึ่งความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการป้อนกระดาษจากถาดกระดาษข้างท้าย คือ  กระดาษไม่ได้รับการป้อนเมื่อมีการสั่งพิมพ์งาน
แก้ไขโดย :  เปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งาน  ดังนี้
-  ASF/PE sensor  unit
- Drive unit
- แผงวงจร  logic board
4. P06 (Internal  temperature error) : ความร้อนภายในเครื่องพิมพ์ผิดปกติ
แก้ไขโดย :   เปลี่ยนแผงวงจรใหม่
5. P07  (Ink  absorber full) : ตัวซับน้ำหมึก (ฟองน้ำ) เต็ม
แก้ไขโดย :  เปลี่ยนฟองน้ำใหม่ ทำการ Clear counter
6. P08  (Print head  temperature  rise error) : หัวพิมพ์ร้อนมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด
แก้ไขโดย :  เปลี่ยนตลับหัวพิมพ์ใหม่และ/หรือเปลี่ยน  logic board  ใหม่
7. P09 (EEPROM  error) : หน่วยความจำในเครื่องเกิดข้อผิดพลาด EEPROM ย่อมาจาก electronically erasable programmable read only memory ( แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
แก้ไขโดย :  เปลี่ยน  logic  board  ใหม่
8. P10  (VH  monitor error) : ค่าศักย์ไฟฟ้าของหัวพิมพ์ผิดปกติ ชุด Step motor ทำงานผิดพลาดหรือมอเตอร์เสีย
แก้ไขโดย :  เปลี่ยนตลับพิมพ์ใหม่ หรือเปลี่ยน  แผงวงจรใหม่
9. P15 (USB VBUS  over current) : กระแสไฟมากเกินไป  ลองถอดสาย USB ออกแล้วเสียบใหม่ถ้าไม่หายให้ลองเปลี่ยนสาย USB ใหม่ ถ้ายังขึ้นเหมือนเดิมแสดงว่าเมนบอร์ดเสีย
แก้ไขโดย :  เปลี่ยน  logic board  ใหม่
10. P20  (Other hardware error) : ความผิดพลาดของ  hardware อื่นๆ
แก้ไขโดย :  เปลี่ยน  logic  board ใหม่
11. P22  (Scanner  error) : สแกนเนอร์ทำงานผิดพลาด
แก้ไขโดย :  เปลี่ยน scanner  unit  ใหม่หรือเปลี่ยน logic  board ใหม่
12.  E04 :  ตลับหมึกหมด แก้ไขโดย  กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1
13.  E16 :  เครื่องไม่ทราบปริมาณน้ำหมึกเครื่องไม่ทำงาน  แก้ไขโดย  กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1
92
ติดตั้ง WiFi กับเครื่องที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลกันบ้าง อย่างเช่นรุ่น IP7270 IX6870 IP8770 Pro100

ในที่นี้จะใช้รุ่น MG3570 เป็นตัวอย่างในการติดตั้ง ส่วนรุ่นอื่นๆก็น่าจะใช้แนวทางเดียวกัน
ตอนติดตั้ง Driver ผมชอบติดตั้งเฉพาะส่วนที่ให้เครื่องปริ้นใช้งานได้สมบูรณ์เท่านั้น
ส่วนเสริมหรือตัวช่วยอื่นๆไม่ค่อยนิยมติดตั้งเพราะบางตัวก็ไม่ได้ใช้และกินทรัพยากรของเครื่องโดยเปล่าประโยชน์

ถ้าติดตั้งจากแผ่น CD ตัวติดตั้งจะอยู่ที่ Dirve CD ของเราwinDriverSETUP.exe


ถ้าตัวติดตั้งจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาก็ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ได้เลยจะมีการเรียกตัวติดตั้งให้เองอัตโนมัติ


1. เปลี่ยนภาษากันก่อนที่ Language เลือกเป็นภาษาไทย แล้วกดถัดไป


2. ตอบ ใช่ จะเริ่มทำการติดตั้ง


3. เลือก ใช้เครื่องพิมพ์ที่เชืิ่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย > ถัดไป


4. เลือก ติดตั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB > ถัดไป


5. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับคอมฯ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ แล้วตัวติดตั้งจะดำเนินการต่อ


6. ตัวติดตั้งจะแสดงรายการ Wifi ที่ใช้ได้ > เลือก Wifi ที่เราต้องการเชื่อมต่อ > ถ้ามีรหัสป้องกันไว้ก็ให้กรอกรหัสด้วย > แล้วกด เชื่อมต่อ


7. เมื่อตัวติดตั้งทำงานเรียบร้อยให้ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมฯ > ถัดไป


8. ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ก็จะแสดงชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์กับจุด Wifi ที่เชื่อมต่อ > กดเสร็จสมบูรณ์ เป็นอันติดตั้งเครื่องพิมพ์เรียบร้อย


เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์นี้กับคอมฯเครื่องอื่นๆ ก็จะดำเนินการตามข้อ 1-4 แล้วตัวติดตั้งจะแสดงชื่อเครื่องพิมพ์มาให้ติดตั้งเลย โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสาย USB กับคอมฯอีก


93
แก้ปัญหาเครื่องพริ้นเตอร์ / Canon ขึ้นไฟส้มค้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย Admin เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2017, 10:37:46 pm »
อาการผ้าซับหมึกเต็ม แต่พอเข้าเซฟโมท ขึ้นไฟสี่ส้มการเข้าเซฟโมท canon
1.กดปุ่ม resume ⚠ ค้างไว้
2.แล้วกดปุ่ม เปิดเครื่องค้างเอาไว้
3.กดปุ่ม resume ⚠ 5 ครั้ง
4.ปล่อยมือทั้งสองปุ่มออก
5.รอไฟสถานะเครื่อง ที่ปุ่มเปิดเป็นสีเขียว ติดค้าง
6.เป็นการเข้าเซฟโมทได้สำเร็จ
7.ถ้าไฟไม่ขึ้นสีเขียวค้างตามที่บอก แสดงว่าบอร์ดล็อค
*****************
อากาลบอร์ดล็อค
1. เมื่อเข้าเซฟโมท ไฟสีส้มจะค้าง
2.ไม่สามารถใช้โปรแกรมเคลียร์ได้
*****************
94
แก้ปัญหาเครื่องพริ้นเตอร์ / Code Error ต่างๆของเครื่อง Canon
« กระทู้ล่าสุด โดย Admin เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2017, 10:36:33 pm »
ERROR :  E2
CODE ERROR : 1000           หมายถึง ไม่มีกระดาษ                                         
วิธีแก้ไข : ใส่กระดาษแล้วกด Resume 1 ครั้ง
CODE ERROR : 1001           หมายถึง ไม่มี CD-R ในถาด                               
วิธีแก้ไข :ใส่ CD-R แล้วกดปุ่ม RESUME
CODE ERROR : 1002           หมายถึง ไม่มี CD-R หรือ DVD-Rในถาด           
วิธีแก้ไข :ใส่ CD-R แล้วกดปุ่ม RESUME
CODE ERROR : 1003           หมายถึง ไม่มีกระดาษในถาดด้านล่าง                   
วิธีแก้ไข: ใส่กระดาษ แล้วกดปุ่ม RESUME
CODE ERROR : 1250           หมายถึง ฝาด้านหน้าปิดอยู่                                   
วิธีแก้ไข: เปิดฝาหน้าทางกระดาษออก
ERROR :  E3
CODE ERROR : 1300           หมายถึง กระดาษติด                                                 
วิธีแก้ไข: เอากระดาษที่ติดออกแล้วกด Resume 1 ครั้ง
CODE ERROR : 1303           หมายถึง กระดาษติดด้านหลังไกด์                         
วิธีแก้ไข: เอากระดาษที่ติดออก
 CODE ERROR : 1304          หมายถึง กระดาษติดด้านล่างไกด์                         
วิธีแก้ไข: เอากระดาษที่ติดออก
CODE ERROR : 1310           หมายถึง กระดาษติดในชุดกลับหน้ากระดาษ       
วิธีแก้ไข: เอากระดาษที่ติดออก
ERROR :  E4
CODE ERROR : 1600           หมายถึง ไม่มีหมึก                                               
วิธีแก้ไข: ตรวจสอบตลับหมึก
CODE ERROR : 1601           หมายถึง หมึกหมด                                               
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
CODE ERROR : 1602           หมายถึง หมึกหมด                                               
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
CODE ERROR : 1611           หมายถึง หมึกหมด                                               
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
CODE ERROR : 1612           หมายถึง หมึกหมด                                               
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
CODE ERROR : 1603           หมายถึง หมึกหมด                                               
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
ERROR :  E5
CODE ERROR : 1401           หมายถึง ไม่ใส่ตลับหมึก                                       
วิธีแก้ไข: ตรวจสอบตลับหมึก
CODE ERROR : 1485           หมายถึง Carriage ไม่รองรับการใส่ตลับหมึก       
วิธีแก้ไข: ตรวจสอบตลับหมึก
CODE ERROR : 1687           หมายถึง ตรวจสอบไม่พบตลับหมึก                     
วิธีแก้ไข: ตรวจสอบตลับหมึก
ERROR :  E8
CODE ERROR : 1700           หมายถึง ฟองน้ำซับหมึกใกล้เต็ม                         
วิธีแก้ไข:  กดปุ่ม RESUME
CODE ERROR : 1841           หมายถึง ฝาด้านในเปิดอยู่                                     
วิธีแก้ไข:  ปิดฝาด้านใน
ERROR :  E9
CODE ERROR : 2001           หมายถึง ไม่รองรับการต่อกล้องดิจิตอล               
 วิธีแก้ไข:  ตรวจสอบสาย USB
ERROR :  E14
CODE ERROR : 1684           หมายถึง ใส่ตลับหมึกไม่ถูกต้อง                           
วิธีแก้ไข:  ใส่ตลับหมึกใหม่
ERROR :  E15
CODE ERROR : 1682           หมายถึง ตลับไม่ถูกติดตั้ง                                     
วิธีแก้ไข:  ใส่ตลับหมึกใหม่
ERROR :  E16
CODE ERROR : 1685           หมายถึง ไม่สามารถวัดระดับหมึกในตลับหมึกได้               
วิธีแก้ไข:  กด Resume 2 ครั้ง (Start)
CODE ERROR : 1686           หมายถึง ไม่สามารถวัดระดับหมึกในตลับหมึกได้               
วิธีแก้ไข:  กด Resume 2 ครั้ง (Start)
ERROR :  E22
CODE ERROR : 5100           หมายถึง Carriage  ผิดปกติ                                   
วิธีแก้ไข:  เช็ค Carriage
Film timing slit เป็นรอย
Main board เสีย
มอเตอร์ขับ Carriage เสีย
ERROR :  E23
CODE ERROR : 6000           หมายถึง ชุด Feed ผิดปกติ                                     
วิธีแก้ไข:  เช็คเซนเซอร์ฟิล์มเอ็นโคดเดอร์
ฟิล์มเอ็นโคดวงกลม
ลูกยางชุดฟีด
Main board เสีย
มอเตอร์ดึงกระดาษ
ERROR :   E 2 4
CODE ERROR : 5C00          หมายถึง เซนเซอร์ชุดปั๊มผิดปกติ                         
วิธีแก้ไข:  คาริเอดเสีย, ปั๊มเสีย
Film timing slit เป็นรอย
Main board เสีย
มอเตอร์ขับ Carriage เสีย
ERROR :  E 2 5
CODE ERROR : 5700           หมายถึง Auto sheet Feed ผิดปกติ                       
วิธีแก้ไข:  เซนเซอร์ขนาดกระดาษเสีย
 ชุดดึงกระดาษเสีย
ERROR :  E 2 7
CODE ERROR : 5B00          หมายถึง ฟองน้ำซับหมึกเต็ม                               
วิธีแก้ไข:  เปลี่ยนฟองน้ำซับหมึก, Clear ค่า
CODE ERROR : 5B00          หมายถึง ฟองน้ำซับหมึกเต็ม                               
วิธีแก้ไข:  เปลี่ยนฟองน้ำซับหมึก, Clear ค่า
ERROR :  E 2 8
CODE ERROR : 5200           หมายถึง อุณหภูมิตลับหมึกผิดปกติ                       
วิธีแก้ไข:  หัวพิมพ์เสีย/ Main boardเสีย
CODE ERROR : 5400           หมายถึง อุณหภูมิภายในสูงผิดปกติ                     
วิธีแก้ไข:  Main boardเสีย
ERROR :  E 2 9
CODE ERROR : 6800           หมายถึง อีพรอมผิดปกติ                                       
วิธีแก้ไข:  Main boardเสีย
ERROR :  E 3 2
CODE ERROR : 6A00          หมายถึง ชุดฟีดกระดาษอัตโนมัติผิดตำแหน่ง       
วิธีแก้ไข:  ชุดขับเสีย/ชุดปั๊มเสีย
เซนเซอร์ขนาดกระดาษเสีย
 Main boardเสีย
ERROR :  E 3 5
CODE ERROR : 9000           หมายถึง จำนวนกระแสภายใน USB สูงผิดปกติ
วิธีแก้ไข:  Main boardเสีย
ERROR :  E 3 7
CODE ERROR : 6D00          หมายถึง ชุดไดร์มอเตอร์ผิดปกติ                           
วิธีแก้ไข:  Main boardเสีย
ERROR :  E 4 0
CODE ERROR : 6500           หมายถึง อุปกรณ์อื่นๆผิดปกติ                               
วิธีแก้ไข:  Main boardเสีย
ERROR :    E 4 2
CODE ERROR : 5B00          หมายถึง Scanner เสีย / Logic Board เสีย           
วิธีแก้ไข:  เช็ค Scanner/เช็ค Logic Board
95
โปรแกรมเคลียร์ (ช่าง) / โปรแกรมเคลียร์ Canon iP1980 สำหรับ WinXP เท่านั้น
« กระทู้ล่าสุด โดย Admin เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2017, 10:34:10 pm »

1. ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วดึงปลั้กออก
2. กดปุ่ม Power ค้างไว้ และ เสียบปลั้ก
3. จากนั้น ให้ใช้นิ้ว กดปุ่ม RESUME 2 ครั้ง โดย
4. กดครั้งที่ 1 ไฟจะขึ้นสีส้ม
5. กดครั้งที่ 2 ไฟจะขึ้นสีเขียว
6. เมื่อทำตามขั้นตอนเรียบร้อยเครื่องจะเข้าสู่ Service Mode เพื่อเคลียร์ด้วยโปรแกรม
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม GENERAL TOOL
1.  เรียกโปรแกรมขึ้นมา โดยเข้าไปที่ General Tool MFC Appication แล้วกำหนด Port USB, Set Destination
2. เลื่อนเม้าส์ ไปคลิ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง  CLEANING  และ  EEPROM CLEAR จากนั้น

3. ให้ใส่กระดาษ 1 แผ่น แล้วกดปุ่ม TEST PETTERN 1 จากนั้นเครื่องจะทำการ RUN แล้วพิมพ์ออกมา 1 แผ่น เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
ท่านต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะโหลดไฟล์ได้
96
แก้ปัญหาเครื่องพริ้นเตอร์ / วิธีถอดบอร์ดเครื่อง G2000
« กระทู้ล่าสุด โดย Admin เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2017, 10:31:57 pm »
97
แก้ปัญหาเครื่องพริ้นเตอร์ / เคลียร์ซับหมึก Canon MX366
« กระทู้ล่าสุด โดย Admin เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2017, 10:30:18 pm »
1.กดปุ่ม resume ⚠ ค้างไว้
2.แล้วกดปุ่ม เปิดเครื่องค้างเอาไว้
3.กดปุ่ม resume ⚠ 5 ครั้ง
4.ปล่อยมือทั้งสองปุ่มออก
5.รอไฟสถานะเครื่อง ที่ปุ่มเปิดเป็นสีเขียว  ติดค้าง
6.เป็นการเข้าเซฟโมทได้สำเร็จ
7.ถ้าไฟไม่ขึ้นสีเขียวค้างตามที่บอก แสดงว่าบอร์ดล็อค
8. คลิก Set  หัวข้อ Clear ink Counter 1  ครั้ง > รอหน้าต่างขึ้นมาแสดงคำว่า A function was finished คลิก OK
9. คลิก EEPROM Clear 1 ครั้ง
10.เสร็จ98
แก้ปัญหาเครื่องพริ้นเตอร์ / การเข้า Service Mod Canon
« กระทู้ล่าสุด โดย Admin เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2017, 10:09:08 pm »
1.กดปุ่ม resume ⚠ ค้างไว้
2.แล้วกดปุ่ม เปิดเครื่องค้างเอาไว้
3.กดปุ่ม resume ⚠ 5 ครั้ง
4.ปล่อยมือทั้งสองปุ่มออก
5.รอไฟสถานะเครื่อง ที่ปุ่มเปิดเป็นสีเขียว  ติดค้าง
6.เป็นการเข้าเซฟโมทได้สำเร็จ
7.ถ้าไฟไม่ขึ้นสีเขียวค้างตามที่บอก แสดงว่าบอร์ดล็อค


วิธีแก้บอร์ดล็อค

อากาลบอร์ดล็อค
1. เมื่อเข้าเซฟโมท ไฟสีส้มจะค้าง
2.ไม่สามารถใช้โปรแกรมเคลียร์ได้
*****************การส่งบอร์ดมาแฟลชรอม
*แก้อากาลบอร์ดล็อค
*แก้ผ้าซับหมึกเต็ม
1.ส่งบอร์ดตามที่อยู่ที่ให้ไป
2.โอนเงินหลังจากซ่อมเสร็จแล้วหรือโอนมาก่อนก็ได้
3.ใช้เวลาซ่อม ไม่เกิน 1 วันและส่งบอร์ดคืนในวันถัดไป
******************
ราคาค่าบริการแฟลชรอม
- บอร์ด Canon ทุกรุ่น ราคากันเองครับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LineID : tkkcomputer

99
แก้ปัญหาเครื่องพริ้นเตอร์ / วิธีเคลียร์ MG3570 ด้วยโปรแกรม Service Tools V.4905
« กระทู้ล่าสุด โดย Admin เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2017, 10:07:18 pm »


100
โปรแกรมเคลียร์ (ช่าง) / EPSON XP-702
« กระทู้ล่าสุด โดย Admin เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2017, 03:03:31 pm »


คุณต้องเป็นสมาชิก VIP เพื่อดูเนื้อหาโพสต์นี้:
  • คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบเพื่อดูเนื้อหานี้ที่ซ่อนก่อนครับ login or register.
  • คุณต้องเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มต่อไปนี้ เพื่อดูเนื่อหาที่ถูกซ่อน: Administrator, Global Moderator, Moderator, ช่างขั้นเทพ, SUPER_VIP.
หน้า: 1 ... 8 9 [10]

โฆษณาฟรี

เว็บขายอะไหล่ช่างตั้ม วิธีแก้ไขอากาลเครื่องปริ้นเตอร์ โหลดฟรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด

โหลด Driver Canon โหลด Driver Epson โหลด Driver HP โหลด Driver Brother

ร้านค้า-ขายอุปกรณ์

สั่งซื้ออะไหล่ปริ้นเตอร์

ศูนย์กลางเว็บ

VIP โปรแกรมเคลียร์ การแก้ปัญหาปริ้นเตอร์ โปรแกรมเคลียร์ช่าง ห้องโหลด Windows โปรแกรม KARAOKE โปรแกรมช่างทั่วไป