Rom G1000 เปล่า(มีสินค้า)

ยี่ห้อ
ROMG2000
ราคา
150.00

รอม G2000 แบบมีข้อมูลพร้อมใช้งาน

ราคาพร้อมค่าขนส่ง  100 บาท/ ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป 

ราคาพร้อมส่่งน้อยกว่า 5 ตัว ตัวละ 150 บาท

สินค้าพร้อมส่ง สั่งซื้อแล้วแจ้งเลขที่สั่งซื้อมาทางไลน์ ID tkkcomputer